Villkor

Välkommen till motodec.com!

Dessa villkor beskriver reglerna och bestämmelserna för användningen av Motodec Officials webbplats, som finns på https://motodec.com.

Genom att gå in på denna webbplats antar vi att du accepterar dessa villkor. Fortsätt inte att använda motodec.com om du inte accepterar alla villkor som anges på denna sida.

Småkakor:

Webbplatsen använder cookies för att göra din onlineupplevelse personlig. Genom att gå in på motodec.com samtyckte du till att använda de nödvändiga cookies.

En cookie är en textfil som placeras på din hårddisk av en webbsidaserver. Cookies kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. Cookies är unikt tilldelade dig och kan endast läsas av en webbserver på den domän som skickade cookien till dig.

Vi kan använda cookies för att samla in, lagra och spåra information för statistiska eller marknadsföringsändamål för att driva vår webbplats. Du har möjlighet att acceptera eller avböja valfria cookies. Det finns några nödvändiga cookies som är nödvändiga för driften av vår webbplats. Dessa cookies kräver inte ditt samtycke eftersom de alltid fungerar. Vänligen kom ihåg att genom att acceptera nödvändiga cookies accepterar du även tredjepartscookies, som kan användas via tredjepartstjänster om du använder sådana tjänster på vår webbplats, till exempel ett videofönster från tredje part och integrerat in på vår hemsida.

Licens:

Om inget annat anges äger Motodec Official och/eller dess licensgivare de immateriella rättigheterna för allt material på motodec.com. Alla immateriella rättigheter är reserverade. Du kan komma åt detta från motodec.com för ditt eget personliga bruk under förutsättning av begränsningar som anges i dessa villkor.

Du får inte:

Kopiera eller återpublicera material från motodec.com

Sälj, hyr ut eller underlicensiera material från motodec.com

Reproducera, duplicera eller kopiera material från motodec.com

Omfördela innehåll från motodec.com

Detta avtal börjar på dagen för detta.

Delar av denna webbplats erbjuder användare en möjlighet att publicera och utbyta åsikter och information inom vissa delar av webbplatsen. Motodec Official filtrerar, redigerar, publicerar eller granskar inte kommentarer innan de finns på webbplatsen. Kommentarer återspeglar inte åsikter och åsikter från Motodec Official, dess agenter och/eller dotterbolag. Kommentarer återspeglar åsikter och åsikter från den person som lägger upp sina åsikter och åsikter. I den utsträckning det är tillåtet av tillämpliga lagar, ska Motodec Official inte hållas ansvarigt för kommentarerna eller något ansvar, skador eller utgifter som orsakas och/eller lids som ett resultat av någon användning av och/eller publicering av och/eller uppkomsten av kommentarerna på denna webbplats.

Motodec Official förbehåller sig rätten att övervaka alla kommentarer och ta bort alla kommentarer som kan anses olämpliga, stötande eller orsaka brott mot dessa villkor.

Du garanterar och representerar att:

Du har rätt att publicera kommentarerna på vår webbplats och har alla nödvändiga licenser och samtycke för att göra det;

Kommentarerna invaderar inte någon immateriell äganderätt, inklusive utan begränsning upphovsrätt, patent eller varumärke som tillhör tredje part;

Kommentarerna innehåller inget ärekränkande, ärekränkande, stötande, oanständigt eller på annat sätt olagligt material, vilket är ett intrång i integriteten.

Kommentarerna kommer inte att användas för att värva eller marknadsföra affärer eller anpassade eller presentera kommersiella aktiviteter eller olaglig aktivitet.

Du ger härmed Motodec Official en icke-exklusiv licens att använda, reproducera, redigera och tillåta andra att använda, reproducera och redigera dina kommentarer i alla former, format eller media.

Hyperlänkar till vårt innehåll:

Följande organisationer kan länka till vår webbplats utan föregående skriftligt godkännande:

Statliga myndigheter;

Sökmotorer;

Nyhetsorganisationer;

Onlinekatalogdistributörer kan länka till vår webbplats på samma sätt som de hyperlänkar till webbplatser för andra listade företag; och

Systemomfattande ackrediterade företag förutom att söka ideella organisationer, välgörenhetsköpcentra och välgörenhetsinsamlingsgrupper som inte får hyperlänka till vår webbplats.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan webbplatsinformation så länge som länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte felaktigt antyder sponsring, stöd eller godkännande av den länkande parten och dess produkter och/eller tjänster; och (c) passar in i sammanhanget för den länkande partens webbplats.

Vi kan överväga och godkänna andra länkförfrågningar från följande typer av organisationer:

allmänt kända konsument- och/eller företagsinformationskällor;

dot.com community-webbplatser;

föreningar eller andra grupper som representerar välgörenhetsorganisationer;

onlinekatalogdistributörer;

Internetportaler;

redovisnings-, juridik- och konsultföretag; och

utbildningsinstitutioner och branschorganisationer.

Vi kommer att godkänna länkförfrågningar från dessa organisationer om vi beslutar att: (a) länken inte skulle få oss att se negativt ut för oss själva eller våra ackrediterade företag; (b) organisationen inte har några negativa uppgifter hos oss; (c) fördelen för oss från hyperlänkens synlighet kompenserar frånvaron av Motodec Official; och (d) länken är i samband med allmän resursinformation.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida så länge som länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte felaktigt antyder sponsring, stöd eller godkännande av den länkande parten och dess produkter eller tjänster; och (c) passar in i sammanhanget för den länkande partens webbplats.

Om du är en av de organisationer som anges i punkt 2 ovan och är intresserad av att länka till vår webbplats, måste du informera oss genom att skicka ett e-postmeddelande till Motodec Official. Vänligen inkludera ditt namn, din organisations namn, kontaktinformation samt webbadressen till din webbplats, en lista över alla webbadresser från vilka du tänker länka till vår webbplats och en lista över webbadresserna på vår webbplats som du vill länk. Vänta 2-3 veckor på svar.

Godkända organisationer kan hyperlänka till vår webbplats enligt följande:

Genom att använda vårt företagsnamn; eller

Genom att använda den enhetliga resurslokaliseraren som är kopplad till; eller

Att använda någon annan beskrivning av vår webbplats som länkas till som är meningsfullt inom sammanhanget och formatet för innehållet på den länkande partens webbplats.

Ingen användning av Motodec Officials logotyp eller andra konstverk kommer att tillåtas för länkning utan ett varumärkeslicensavtal.

Innehållsansvar:

Vi ska inte hållas ansvariga för något innehåll som visas på din webbplats. Du samtycker till att skydda och försvara oss mot alla anspråk som tas upp på din webbplats. Ingen länk(ar) ska visas på någon webbplats som kan tolkas som ärekränkande, obscent eller brottslig, eller som gör intrång, på annat sätt kränker eller förespråkar intrång eller andra kränkningar av tredje parts rättigheter.

Förbehåll av rättigheter:

Vi förbehåller oss rätten att begära att du tar bort alla länkar eller någon speciell länk till vår webbplats. Du godkänner att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats på begäran. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ändra dessa villkor och dess länkpolicy. Genom att kontinuerligt länka till vår webbplats samtycker du till att vara bunden till och följa dessa länkningsvillkor.

Borttagning av länkar från vår webbplats:

Om du hittar någon länk på vår webbplats som är stötande av någon anledning, är du fri att kontakta och informera oss när som helst. Vi kommer att överväga förfrågningar om att ta bort länkar, men vi är inte skyldiga att eller så eller att svara dig direkt.

Vi säkerställer inte att informationen på denna webbplats är korrekt. Vi garanterar inte dess fullständighet eller riktighet, och vi lovar inte heller att säkerställa att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls uppdaterat.

Varning:

I den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, utesluter vi alla representationer, garantier och villkor relaterade till vår webbplats och användningen av denna webbplats. Ingenting i denna ansvarsfriskrivning kommer att:

begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för dödsfall eller personskada;

begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning;

begränsa något av vårt eller ditt ansvar på något sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lag; eller

utesluta något av vårt eller dina ansvar som inte kan uteslutas enligt tillämplig lag.

De begränsningar och förbud mot ansvar som anges i detta avsnitt och på andra ställen i denna friskrivning: (a) omfattas av föregående stycke; och (b) reglera alla skulder som uppstår under ansvarsfriskrivningen, inklusive ansvar som uppstår i kontrakt, skadeståndsansvar och för brott mot lagstadgad skyldighet.

Så länge webbplatsen och informationen och tjänsterna på webbplatsen tillhandahålls kostnadsfritt, kommer vi inte att hållas ansvariga för förlust eller skada av något slag.